دیگ پخت

دیگ رب پز در سه مدل ساخته و عرضه می شود ، مدل های ساخته شده عبارت اند از دیگ تک جداره ، دیگ دو جداره خلع و دیگ دو جداره تحت فشار ؛ هرکدام از دیگ های پخت ذکر شده مضایا و معایبی دارند که به برسی آن می پردازیم . در این مدل از دیگ ها به غیر از رب می توان انواع ، حلیم ، سمنو ، آش و … را پخت

دیگ تک جداره خلع :

در مدل های تک جداره دیگ مستقیم روی حرارت قرار می گیرد و جداره جانبی ندارد ، در این مدل یک دینام به همراه شفت و پارو عمل همزدن را انجام می دهند تاب ته نگیرد و یک دست پخته و آماده شود ؛ این مدل از دیگه های پخت در دو سیستم می سازند سیستم خلع و سیستم بدون خلع .در سیستم خلع بخار تشکیل شده در داخل دیگ تخلیه شده و فشار داخل دیگ کم می شود و آب سریع تر از مایع رب تخلیه می شود ولی برای پخت غذاهایی مانند حلیم ، آش و … از سیستم بدون خلع استفاده می شود .

دیگ دو جداره خلع :

این مدل از دیگ های پخت مناسب ترین مدل دیگ برای پخت سریع ، آسان و با کیفیت رب و سمنو می باشد ، در این مدل از دیگ ها بین جداره های دستگاه روغن حرارتی قرار می گیرد و حرارت به صورت غیر مستیقیم به جداره دوم و مواد داخل دیگ می رسد و مانع سوختن و ته گرفتن مواد غذایی داخل دیگ می شود ؛ سیستم های همزن این دستگاه به دوشیوه دور متقیر و دور ساخته می شوند و دارای سیستم تنظیم دما می باشد.

دیگ دو جداره تحت فشار :

در مدل دو جداره تحت فشار که در دو مدل ساده و حرارت سابت ساخته می شود که عموما برای برنج ، خورشت ، حلیم و آش استفاده می شود . در این مدل نیازی به همزن و پارو نمی باشد ، این مدل از دیگ ها سیستم حرارت غیر مستقیم را دارند همچنین سیستم سوپاپ اطمینان.

دیگ های ذکر شده در بالا در ظرفیت ها و اندازه های مختلفی ساخته می شود که کوچک ترین این مدل ها دویست کیلویی (200 kg ) می باشد . بجز مورد اولی ( دیگ تک جداره (به سفارش استیل )) که از جنس آلومینیوم می باشد بغیه مدل ها از جنس استیل می باشد .