تجهیزات قنادی

فر کانوکشن
فر کانوکشن یا فر فن دار مناسب برای انواع شیرینی ، فست فود و غذا می باشد ، فر های
Read more.